Jacek Włodarczyk

Privileged Access Management

Privileged Access Management – PAM

Privileged Access Management pomaga zabezpieczać, kontrolować, zarządzać i monitorować uprzywilejowany dostęp do krytycznych zasobów

Step Up Authentication

Step Up Authentication – Uwierzytelnianie Podwyższające

Step up authentication- użytkownik wykonuje dodatkowe uwierzytelnianie, dla upewnienia się, że jest tym, za kogo się podaje.

Inteligentna karta

Inteligentna karta – uwierzytelnianie kartami inteligentnymi

Inteligentna karta, to bezpieczny mikrokontroler, który jest zwykle używany do generowania, przechowywania i obsługi kluczy kryptograficznych

Centrum dystrybucji kluczy

Centrum dystrybucji kluczy – KDC

Centrum Dystrybucji Kluczy to element systemu kontroli dostępu odpowiedzialny za obsługę żądań dostępu użytkowników do zasobów

Uwierzytelnianie bez hasła

Uwierzytelnianie bez hasła

Uwierzytelnianie bez hasła, to metoda weryfikowania tożsamości użytkowników bez użycia haseł lub innych zapamiętanych sekretów.

TGT

Ticket Granting Tickets – TGT

W uwierzytelnianiu Kerberos, TGT to token uwierzytelniania użytkownika wystawiany przez centrum dystrybucji kluczy.

MDM

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi – MDM

MDM to kategoria rozwiązań technologicznych, które pomagają organizacjom zarządzać dużą liczbą różnorodnych urządzeń użytkowników.

Wirtualna Maszyna

Maszyna wirtualna

Maszyna wirtualna to system operacyjny (OS) lub środowisko aplikacji zainstalowane na specjalistycznym oprogramowaniu.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol – LDAP

LDAP to standardowy protokół aplikacji służący do uzyskiwania dostępu do usługi katalogowej i zarządzania nią.

Wiedza zerowa

Wiedza zerowa – dowód z wiedzą zerową

Wiedza zerowa - sposób przekonania, że stwierdzenie dotyczące niektórych tajnych informacji jest prawdziwe bez ujawniania samego sekretu.