Jacek Włodarczyk

saml

SAML – Security Assertion Markup Language

Protokół SAML lub mniej znany jako Security Assertion Markup Language jest jednym z najpopularniejszych protokołów internetowych

Współdzielenie Tajemnicy

Współdzielenie Tajemnicy (Sekretu)

Współdzielenie Tajemnicy odnosi się do metod kryptograficznych służących do dzielenia sekretu na wiele udziałów

Algorytm Diffiego Hellmana

Algorytm Diffiego Hellmana – DH

Algorytm Diffiego Hellmana (DH) to metoda bezpiecznej wymiany kluczy kryptograficznych za pośrednictwem publicznego kanału komunikacyjnego.

ADFS

ADFS – Active Directory Federation Services

Active Directory Federation Services (ADFS) to składnik usługi Active Directory (AD) - usługi katalogowej tożsamości.

pki

PKI – Infrastruktura klucza publicznego

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) odnosi się do wdrażania i zarządzania systemem szyfrowania z kluczem publicznym

zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością – Identity Governance

Zarządzanie tożsamością (IG), to podkategoria zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), która wyłoniła się z potrzeb organizacji.

aes

AES – Advanced Encryption Standard

Advanced Encryption Standard (AES) to symetryczny szyfr blokowy szeroko stosowany w przemyśle i administracji

Funkcja skrótu kryptograficznego

Funkcja skrótu kryptograficznego

Cechą wyróżniającą kryptograficzną funkcję skrótu jest to, że została zaprojektowana jako funkcja jednokierunkowa,

Uwierzytelnianie oparte na tokenach

Uwierzytelnianie oparte na tokenach

Stary i zaufany mechanizm uwierzytelniania, który opiera się na hasłach, ale w inteligentniejszy sposób.

stopnie alarmowe CRP

Co to są stopnie alarmowe CRP?

Stopnie alarmowe CRP są wprowadzane w przypadku wystąpienia zdarzenia terrorystycznego dotyczącego systemów teleinformatycznych.