Podstawy

Shoulder Surfing

Zagrożenie typu Shoulder Surfing

Shoulder Surfing to termin używany, gdy jedna osoba obserwuje ekran i klawiaturę komputera lub urządzenia mobilnego innej osoby

Pretty Good Privacy

Pretty Good Privacy

Pretty Good Privacy (PGP) to protokół szyfrowania danych, który wykorzystuje kombinację szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego.

Wirtualny pulpit

Wirtualny pulpit a bezpieczeństwo danych

Wirtualny pulpit to system operacyjny i towarzyszące mu aplikacje, które są hostowane na serwerze i udostępniane zdalnemu punktowi końcowemu.

SECaaS

Bezpieczeństwo jako usługa

Bezpieczeństwo jako usługa (SECaaS) to dostarczanie zabezpieczeń/rozwiązań bezpieczeństwa jako usługi zarządzanej, zazwyczaj przez Internet.