Podstawy

idaas

Tożsamość jako usługa – IDaaS

Identity as a Service (IDaaS), to oparta na chmurze usługa zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) obsługiwana przez dostawcę zewnętrznego.

Uwierzytelnianie jednoskładnikowe

Uwierzytelnianie jednoskładnikowe – SFA

Uwierzytelnianie jednoskładnikowe, to proces weryfikacji, który wymaga dostarczenia stronie uwierzytelniającej pojedynczego identyfikatora.

2fa

Co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe – 2FA

2FA to rodzaj uwierzytelniania wieloskładnikowego, które wymaga dwa oddzielne składniki identyfikujące, które wskazują na jego tożsamość

Active Directory

Co to jest Active Directory?

Active Directory (AD), to usługa katalogowa tożsamości dla użytkowników i komputerów, opracowana i wprowadzona na rynek przez firmę Microsoft

Privileged Access Management

Privileged Access Management – PAM

Privileged Access Management pomaga zabezpieczać, kontrolować, zarządzać i monitorować uprzywilejowany dostęp do krytycznych zasobów

Step Up Authentication

Step Up Authentication – Uwierzytelnianie Podwyższające

Step up authentication- użytkownik wykonuje dodatkowe uwierzytelnianie, dla upewnienia się, że jest tym, za kogo się podaje.

Inteligentna karta

Inteligentna karta – uwierzytelnianie kartami inteligentnymi

Inteligentna karta, to bezpieczny mikrokontroler, który jest zwykle używany do generowania, przechowywania i obsługi kluczy kryptograficznych

Centrum dystrybucji kluczy

Centrum dystrybucji kluczy – KDC

Centrum Dystrybucji Kluczy to element systemu kontroli dostępu odpowiedzialny za obsługę żądań dostępu użytkowników do zasobów

Uwierzytelnianie bez hasła

Uwierzytelnianie bez hasła

Uwierzytelnianie bez hasła, to metoda weryfikowania tożsamości użytkowników bez użycia haseł lub innych zapamiętanych sekretów.

TGT

Ticket Granting Tickets – TGT

W uwierzytelnianiu Kerberos, TGT to token uwierzytelniania użytkownika wystawiany przez centrum dystrybucji kluczy.