Podstawy

REST

Representational State Transfer – REST

REST ​​to konwencja bezstanowej komunikacji klient-serwer, która jest zwykle implementowana przy użyciu protokołu HTTP.

SOAP

Simple Object Access Protocol – SOAP

SOAP to protokół przesyłania wiadomości klient-serwer do wymiany danych strukturalnych między usługami sieciowymi.

Protokół uzgodnienia klucza

Protokół uzgodnienia klucza

Protokół uzgodnienia klucza umożliwia co najmniej dwóm stronom ustanowienie wspólnego klucza szyfrowania, którego mogą używać do szyfrowania.

Trust on first use

Zaufanie przy pierwszym użyciu – TOFU

Trust on first use (TOFU), to model bezpieczeństwa używany do ustanowienia zaufania między oprogramowaniem klienckim a maszyną.

CHAP

Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake – CHAP

Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) to protokół weryfikacji tożsamości oparty na współdzielonym sekrecie.

SCIM

System zarządzania tożsamością międzydomenową – SCIM

SCIM to standard automatyzacji wymiany informacji o tożsamości użytkowników między domenami tożsamości lub systemami IT.

Internet Key Exchange

Internetowa Wymiana Kluczy – IKE

Internet Key Exchange (IKE), to protokół używany do ustanowienia bezpiecznego, uwierzytelnionego kanału komunikacji między dwiema stronami.

Kerberos

Kerberos

Kerberos to protokół uwierzytelniania klient-serwer za pośrednictwem niezabezpieczonych połączeń sieciowych.

Oauth

Open Authorization – OAuth

OAuth umożliwia użytkownikom zapewnianie witrynom lub aplikacjom delegowanego dostępu bez podawania danych uwierzytelniających

SQRL

Bezpieczne, szybkie, niezawodne logowanie – SQRL

SQRL projekt otwartego standardu anonimowej i bezpiecznej identyfikacji użytkowników i uwierzytelniania w witrynach i aplikacjach internetowych.