Podstawy

MDM

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi – MDM

MDM to kategoria rozwiązań technologicznych, które pomagają organizacjom zarządzać dużą liczbą różnorodnych urządzeń użytkowników.

Wirtualna Maszyna

Maszyna wirtualna

Maszyna wirtualna to system operacyjny (OS) lub środowisko aplikacji zainstalowane na specjalistycznym oprogramowaniu.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol – LDAP

LDAP to standardowy protokół aplikacji służący do uzyskiwania dostępu do usługi katalogowej i zarządzania nią.

Wiedza zerowa

Wiedza zerowa – dowód z wiedzą zerową

Wiedza zerowa - sposób przekonania, że stwierdzenie dotyczące niektórych tajnych informacji jest prawdziwe bez ujawniania samego sekretu.

REST

Representational State Transfer – REST

REST ​​to konwencja bezstanowej komunikacji klient-serwer, która jest zwykle implementowana przy użyciu protokołu HTTP.

SOAP

Simple Object Access Protocol – SOAP

SOAP to protokół przesyłania wiadomości klient-serwer do wymiany danych strukturalnych między usługami sieciowymi.

Protokół uzgodnienia klucza

Protokół uzgodnienia klucza

Protokół uzgodnienia klucza umożliwia co najmniej dwóm stronom ustanowienie wspólnego klucza szyfrowania, którego mogą używać do szyfrowania.

Trust on first use

Zaufanie przy pierwszym użyciu – TOFU

Trust on first use (TOFU), to model bezpieczeństwa używany do ustanowienia zaufania między oprogramowaniem klienckim a maszyną.

CHAP

Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake – CHAP

Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) to protokół weryfikacji tożsamości oparty na współdzielonym sekrecie.

SCIM

System zarządzania tożsamością międzydomenową – SCIM

SCIM to standard automatyzacji wymiany informacji o tożsamości użytkowników między domenami tożsamości lub systemami IT.