Chmury Bezstanowe

Chmury Bezstanowe – Stateless Cloud

Chmury bezstanowe - ​​dane są przesyłane bez żadnych informacji o nadawcy lub odbiorcy przez którykolwiek z nich.

VPN

Wirtualne sieci prywatne – VPN

Wirtualna sieć prywatna (VPN) jest bezpiecznym kanałem komunikacyjnym realizowanym przez współdzielone sieci publiczne

dmz

Strefa zdemilitaryzowana – DMZ

Strefa DMZ to sieć (fizyczna lub logiczna) służąca do łączenia hostów, które zapewniają interfejs do niezaufanej sieci zewnętrznej

chmury stanowe

Chmury Stanowe – Stateful Cloud

Stanowe platformy chmurowe używają plików cookie do walidacji za pomocą uwierzytelniania opartego na sesji.

Uwierzytelnianie bezstanowe

Uwierzytelnianie bezstanowe

Uwierzytelnianie bezstanowe umożliwia użytkownikom dostęp do usługi i/lub pobranie określonego zasobu bez używania nazwy użytkownika i hasła.

Zero Trust

Co to jest Zero Trust?

Zero Trust to ogólne podejście, które wymaga od przedsiębiorstw wykorzystania mikrosegmentacji i szczegółowego egzekwowania granic

Rozrost toźsamości

Rozrost tożsamości

Rozrost tożsamości odnosi się do sytuacji, w której tożsamość użytkownika jest zarządzana przez wiele systemów/katalogów

WebAuthn

Uwierzytelnianie internetowe – WebAuthn

WebAuthn jest wysiłkiem konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) w celu standaryzacji uwierzytelniania użytkowników

siem

Security Information and Event Management – SIEM

SIEM agreguje dane z wielu różnych źródeł wrażliwych na bezpieczeństwo, analizuje dane, prezentuje je i generuje alerty.

Międzynarodowa konferencja cybersecurity Confidence

CONFidence, międzynarodowa konferencja cybersecurity – 5-6 czerwca 2023 ponownie w Krakowie

Kluczowe tematy z branży cyberbezpieczeństwa i cenieni specjaliści z całego świata - 23 edycja konferencji CONFidence odbędzie się 5-6...