Zarządzanie urządzeniami mobilnymi – MDM

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi / Mobile Device Management (MDM) to kategoria rozwiązań technologicznych, które pomagają organizacjom zarządzać dużą liczbą różnorodnych urządzeń użytkowników podłączonych do korporacyjnego środowiska IT w spójny, skalowalny i ekonomiczny sposób. Daje to użytkownikom elastyczność w korzystaniu z wybranych przez nich urządzeń, aby wykonać swoją pracę. Korzystając z MDM, administratorzy IT mogą kontrolować, zabezpieczać i egzekwować polityki na smartfonach, tabletach i innych punktach końcowych. Za pomocą systemów MDM firmy mogą obniżyć koszty wsparcia i ryzyko biznesowe.

Mobile Device Management jest podstawowym elementem większej kategorii rozwiązań zwanych zarządzaniem mobilnością przedsiębiorstwa (EMM). Obejmuje ona również zarządzanie aplikacjami mobilnymi, zarządzanie tożsamością i dostępem oraz synchronizację i udostępnianie plików w przedsiębiorstwie. Intencją MDM jest optymalizacja funkcjonalności i bezpieczeństwa urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie przy jednoczesnej ochronie sieci korporacyjnej.

Jaki był początkowy cel MDM?

Rozwiązanie MDM zostało początkowo opracowane w celu zabezpieczenia dostępu urządzeń mobilnych do sieci, zasobów i danych firmowych. Podstawowym założeniem było zapewnienie bezpiecznego kontenera na urządzeniu mobilnym użytkownika przy użyciu technik kryptograficznych. Celem było też zapewnienie efektywnej segregacji danych firmowych od danych osobowych użytkownika. Dzięki rozwiązaniu MDM dane korporacyjne, takie jak poczta e-mail, dokumenty i aplikacje korporacyjne, są szyfrowane i przetwarzane wewnątrz kontenera. Po wdrożeniu rozwiązanie MDM może ograniczyć przenoszenie danych do i z bezpiecznego kontenera, dzięki czemu dane korporacyjne zawsze znajdują się w kontrolowanym środowisku.

Niedawno MDM rozpoczęły zarządzanie innymi klasami urządzeń, w tym komputerami i urządzeniami IoT.

Trend „przynieś własne urządzenie” ( BYOD ) był ważnym czynnikiem sprzyjającym przyjęciu rozwiązań MDM. Umożliwia ono korporacjom zapewnianie pracownikom dostępu do sieci za pomocą wybranego przez nich urządzenia, przy jednoczesnym zdalnym zarządzaniu tymi urządzeniami przy minimalnych zakłóceniach.

Rozwiązania MDM są zazwyczaj wdrażane jako połączenie składnika aplikacji na urządzeniu w celu egzekwowania zasad oraz składnik backendu, służący do zarządzania urządzeniami i zasadami oraz wypuszczania aktualizacji. Komponent usługi backendu wysyła polecenia zarządzania do urządzeń mobilnych. Aplikacja na urządzeniu odbiera i wdraża polecenia zarządzania. W niektórych przypadkach jeden dostawca zapewnia zarówno klienta, jak i serwer, podczas gdy w innych przypadkach klient i serwer pochodzą z różnych źródeł.

JAKI JEST CEL ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (MDM)?

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) to rozwiązanie technologiczne, które pomaga organizacjom zarządzać dużą liczbą różnorodnych urządzeń użytkowników. Użytkownicy podłączeni są do korporacyjnego środowiska IT w spójny, skalowalny i oszczędny sposób. Dzięki temu zapewniając użytkownikom elastyczność w korzystaniu z wybranych przez nich urządzeń do wykonać swoją pracę.

CO TO JEST ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (MDM) APPLE?

Apple Mobile Device Management (MDM) to protokół, który umożliwia administratorom systemu wysyłanie poleceń zarządzania urządzeniami do zarządzanych urządzeń z systemem iOS 4 lub nowszym, urządzeń macOS z systemem macOS 10.7 lub nowszym oraz urządzeń Apple TV z systemem iOS 7 ( Oprogramowanie Apple TV 6.0) i nowsze. Dzięki usłudze MDM administrator IT może sprawdzać, instalować lub usuwać profile. Pozwala usuwać hasła i rozpoczynać bezpieczne wymazywanie na zarządzanym urządzeniu.

MDM korzysta z usługi Apple Push Notification Service (APNS) w celu dostarczenia komunikatu „wybudzenia” do zarządzanego urządzenia. Następnie urządzenie łączy się z wcześniej określoną usługą internetową w celu pobrania poleceń i zwrócenia wyników.

CO TO JEST OPEN MOBILE ALLIANCE (OMA)?

Open Mobile Alliance (OMA) to organizacja, która opracowuje otwarte standardy dla branży telefonii komórkowej. Opracowuje je w celu ułatwienia interoperacyjności usług mobilnych na całym świecie. Członkostwo OMA obejmuje około 200 organizacji, w tym operatorów telefonii komórkowej, dostawców urządzeń/sieci, organizacje IT i dostawców treści.

CO TO JEST OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA KLIENTA OMA?

Open Mobile Alliance (OMA) Client Provisioning (CP) to proces, w którym klient WAP (Wireless Application Protocol) jest konfigurowany przy minimalnej interakcji użytkownika. Termin ten obejmuje zarówno udostępnianie bezprzewodowo (OTA), jak i udostępnianie za pomocą np. kart SIM. Mechanizm udostępniania WAP w miarę możliwości wykorzystuje technologię WAP. Obejmuje to użycie stosu WAP, a także mechanizmów takich jak WAP Push.

JAKIE SĄ GŁÓWNE FUNKCJE ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (MDM)?

Podstawowa funkcjonalność dostarczana przez rozwiązania MDM obejmuje:

  • Zarządzanie inwentaryzacją urządzeń
  • Zapewnienie, że różne urządzenia użytkowników są skonfigurowane zgodnie ze spójnym zestawem standardów i zasad korporacyjnych oraz obsługują obsługiwany zestaw aplikacji
  • Aktualizowanie urządzeń, aplikacji i zasad w sposób skalowalny
  • Zapewnienie, że użytkownicy korzystają z aplikacji w sposób spójny i obsługiwany
  • Zapewnienie spójnej pracy urządzeń
  • Urządzenia monitorujące i śledzące (np. lokalizacja, status, własność, aktywność)
  • Możliwość skutecznego diagnozowania i zdalnego rozwiązywania problemów z urządzeniami
  • Zdalne czyszczenie danych firmowych
  • Zdalne czyszczenie całego urządzenia
  • Oraz zdalne blokowanie urządzenia.

CZY ROZWIĄZANIE MOBILE DEVICE MANAGEMENT MOŻNA WDROŻYĆ LOKALNIE I W CHMURZE?

Rozwiązania MDM można wdrażać lokalnie lub w chmurze. Ich zdolność do zdalnej interakcji z zarządzanymi urządzeniami za pomocą mechanizmów takich jak aktualizacje OTA oznacza, że ​​mogą również dobrze działać, gdy są używane jako rozwiązanie SaaS.

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zależy mi na Twojej opinii poniżej 😀x