Słownik

ABEND

Nieprawidłowe Zakończenie. Nieprawidłowe zakończenie procesu (programu) lub systemu (ABnormal END). Inaczej crash. Słowo to pochodzi od komunikatu o błędzie, pierwotnie...

Abnormal Traffic

Nietypowy Ruch. Ruch inny niż normalna usługa i ruch sygnalizacyjny dozwolony przez operatora sieci. Nieprawidłowy ruch jest powodowany przez rozproszoną...

Abstract Syntax

Składnia Abstrakcyjna. Specyfikacja typów danych i/lub wartości danych za pomocą reguł notacji, które są niezależne od techniki kodowania użytej do...

Abstract Syntax Notation One

Abstrakcyjna Notacja Składniowa Numer Jeden. Standard opisu obiektów danych. Ten format notacji jest ważny dla bezpieczeństwa, ze względu na jego...

Acceptable Use Policy

Polityka Akceptowalnego Użytkowania. Pisemna polityka określająca wykorzystanie, które może, ale nie musi dotyczyć zasobów komputerowych lub sieciowych. Wcześniej dotyczyło to...

Acceptance Inspection

Inspekcja Odbiorcza. Końcowa inspekcja w celu ustalenia, czy obiekt lub system spełnia określone normy techniczne i wykonawcze. Podobna do certyfikacji,...

Access

Dostęp. Zdolność podmiotu do przeglądania, modyfikowania lub komunikowania się z obiektem. Dostęp umożliwia przepływ informacji między podmiotem a obiektem. Skrót:...

Access Control

Kontrola Dostępu. Proces ograniczania dostępu do zasobów systemu tylko uprawnionym użytkownikom, programom, procesom lub innym systemom (w sieci). Jest to...

Access Control Center

Centrum Kontroli Dostępu. Komputer, który utrzymuje bazę danych (najczęściej w formie macierzy kontroli dostępu) określającą politykę bezpieczeństwa dla usługi kontroli...

Access Control Decision Function

Funkcja Decyzji Kontroli Dostępu. Wyspecjalizowana funkcja, która podejmuje decyzje dotyczące kontroli dostępu. Wykonywane jest to poprzez zastosowanie reguł polityki kontroli...