Accountability Of Governance

Tłumaczenie Accountability Of Governance to Odpowiedzialność Zarządzania

Co to jest Accountability Of Governance?

Zarządzanie zapewnia osiągnięcie celów przedsiębiorstwa poprzez ocenę potrzeb, warunków i opcji interesariuszy; wyznaczanie kierunku poprzez ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji; oraz monitorowanie wyników, zgodności i postępów w realizacji planów. W większości przedsiębiorstw za zarządzanie odpowiada rada dyrektorów pod przewodnictwem przewodniczącego. Uwagi dotyczące zakresu: Perspektywa COBIT 5

Skrót:

 

Accountability Of Governance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *