Audit Subject Matter Risk

Tłumaczenie Audit Subject Matter Risk to Ryzyko Przedmiotu Audytu

Co to jest Audit Subject Matter Risk?

Ryzyko istotne dla badanego obszaru: – Ryzyko biznesowe (zdolność klienta do zapłaty, zdolność kredytowa, czynniki rynkowe itp.)- Ryzyko kontraktowe (zobowiązanie, cena, rodzaj, kary itp.)- Ryzyko kraju (polityczne, środowiskowe, bezpieczeństwa itp.)- Ryzyko projektowe (zasoby, zestaw umiejętności, metodologia, stabilność produktu, itp.)- Ryzyko technologiczne (rozwiązanie, architektura, sieć infrastruktury sprzętu i oprogramowania, kanały dostawy itp.).Zakres Uwagi: Zobacz: inherent risk

Skrót:

 

Audit Subject Matter Risk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *