Certification Path

Tłumaczenie Certification Path to Ścieżka Certyfikacji.

Co to jest Certification Path?

Połączona sekwencja jednego lub więcej certyfikatów klucza publicznego lub jednego lub więcej certyfikatów klucza publicznego i jednego certyfikatu atrybutu, która umożliwia użytkownikowi certyfikatu weryfikację podpisu na ostatnim certyfikacie na ścieżce, a tym samym umożliwia użytkownikowi uzyskania (z tego ostatniego certyfikatu) certyfikowanego klucza publicznego lub certyfikowanych atrybutów jednostki systemu, która jest przedmiotem tego ostatniego certyfikatu.(Patrz: Kotwica Zaufania, Walidacja Certyfikatu, Ważny Certyfikat.)

Inną definicją może być uporządkowana sekwencja certyfikatów obiektów w (Drzewie informacji katalogowych X.500), która wraz z kluczem publicznym początkowego obiektu w ścieżce, może być przetworzona w celu uzyskania końcowego obiektu na ścieżce.

Skrót:

 

Certification Path

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *