Tłumaczenie Choice to Wybór

Co to jest Choice?

W kontekście zgody wybór odnosi się do idei, że zgoda musi być dobrowolna i że osoby, których dane dotyczą, muszą mieć rzeczywisty wybór, czy podać dane osobowe, czy nie. Jeśli nie ma realnego wyboru, jest mało prawdopodobne, że zgoda zostanie uznana za ważną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Powiązane terminy: Consent

Skrót:

 

Choice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *