Codes Of Conduct

Tłumaczenie Codes Of Conduct to Kodeksy Postępowania

Co to jest Codes Of Conduct?

Wprowadzone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, kodeksy postępowania są nowym ważnym mechanizmem adekwatności przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zamiast innych mechanizmów, takich jak wiążące reguły korporacyjne lub klauzule umowne. Kodeksy postępowania muszą zostać opracowane przez branżowe grupy handlowe, stowarzyszenia lub inne organy reprezentujące kategorie administratorów lub przetwarzających. Muszą być zatwierdzone przez organy nadzorcze lub Europejską Radę Ochrony Danych oraz posiadać metodologię audytu zgodności. Podobnie jak w przypadku wiążących reguł korporacyjnych, zmuszają one organizacje do wykazania zgodności ze wszystkimi aspektami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

Skrót:

 

Codes Of Conduct

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *