Consumer Report

Tłumaczenie Consumer Report to Raport Konsumencki

Co to jest Consumer Report?

Zgodnie z Ustawą o Sprawozdawczości Kredytowej w USA, raport konsumenta to każda komunikacja informacji przez agencję raportowania konsumenta dotycząca wiarygodności kredytowej, statusu kredytowego i cech osobistych konsumenta, mająca na celu ocenę jego zdolności do uzyskania kredytu, ubezpieczenia, zatrudnienia lub innych autoryzowanych celów. Wyłącza z tego raporty o transakcjach między konsumentem a wystawcą raportu, autoryzacje kart kredytowych oraz decyzje o wnioskach o przedłużenie kredytu, kiedy zapytujący informuje konsumenta o źródle decyzji. Regulacja ta ma na celu zapewnienie dokładności i sprawiedliwości w ocenie perspektyw kredytowych i zatrudnienia osoby.

Skrót:

 

Consumer Report

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *