Critical Systems – Critical Technologies

Tłumaczenie Critical Systems – Critical Technologies to Krytyczne Systemy – Krytyczne Technologie

Co to jest Critical Systems – Critical Technologies?

System lub technologia uznana przez jednostkę za szczególnie ważną. Na przykład krytyczny system może być niezbędny do wykonywania operacji biznesowych lub do utrzymania funkcji bezpieczeństwa. Przykłady systemów o znaczeniu krytycznym często obejmują systemy bezpieczeństwa, urządzenia i systemy dostępne publicznie, bazy danych oraz systemy, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane posiadaczy kart. Rozważania dotyczące określenia, które konkretne systemy i technologie są krytyczne, będą zależeć od środowiska organizacji i strategii oceny ryzyka.

Skrót:

 

Critical Systems - Critical Technologies

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *