Cryptographic Module Validation Program

Tłumaczenie Cryptographic Module Validation Program to Program Walidacji Modułu Kryptograficznego

Co to jest Cryptographic Module Validation Program?

Weryfikuje moduły kryptograficzne zgodnie z federalnym standardem przetwarzania informacji (FIPS) 140-2 i innymi standardami opartymi na kryptografii. CMVP jest wspólnym wysiłkiem Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) oraz Biura Bezpieczeństwa Komunikacji (CSE) rządu Kanady. Produkty zatwierdzone jako zgodne z FIPS 140-2 są akceptowane przez agencje federalne obu krajów w celu ochrony poufnych informacji (Stany Zjednoczone) lub Designated Information (Kanada). Celem CMVP jest promowanie korzystania z zatwierdzonych modułów kryptograficznych i zapewnienie agencjom federalnym wskaźników bezpieczeństwa do wykorzystania przy zamawianiu sprzętu zawierającego zatwierdzone moduły kryptograficzne.

Skrót: CMVP

 

Cryptographic Module Validation Program

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *