Data Integrity Board

Tłumaczenie Data Integrity Board to Rada Integralności Danych

Co to jest Data Integrity Board?

Zgodnie z Ustawą o Prywatności, agencje federalne używające skomputeryzowanych środków do porównywania danych między elektronicznymi federalnymi systemami rejestrów prywatności lub do porównywania danych z dowolnego systemu federalnego z rejestrami niefederalnymi, są zobowiązane do utworzenia DIB złożonej z wyższych urzędników i generalnego inspektora agencji. DIB między innymi: dokonuje przeglądu, zatwierdza i utrzymuje wszystkie programy dopasowujące; dokonuje corocznego przeglądu wszystkich istniejących programów, dobiera w celu określenia zgodności z przepisami prawa, regulacjami, wytycznymi i umowami; ocenia koszty i korzyści wynikające z umów. Akronim(y): DIB Termin(y) powiązane: Data Matching

Skrót:

 

Data Integrity Board

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *