Data Portability

Tłumaczenie Data Portability to Przenośność Danych

Co to jest Data Portability?

W pewnych okolicznościach, ogólnie gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy, osoby, których dane dotyczą, istnieje prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ten ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane.

Skrót:

 

Data Portability

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *