Data Quality Act Of 2000

Tłumaczenie Data Quality Act Of 2000 to Ustawa O Jakości Danych Z 2000 Roku

Co to jest Data Quality Act Of 2000?

Ustawa, uchwalona w odpowiedzi na coraz częstsze korzystanie z Internetu przez agencje federalne USA, miała na celu zapewnienie jakości informacji udostępnianych przez agencje poprzez ustanowienie czterech głównych wymagań: (1) Biuro Zarządzania i Budżetu miało wydać wytyczne „zapewniające i maksymalizujące jakość, obiektywność, użyteczność i integralność” rozpowszechnianych informacji; (2) agencje muszą wydać własne zestawy wytycznych dotyczących jakości informacji; (3) agencje muszą ustanowić mechanizmy administracyjne umożliwiające osobom korygowanie błędnych informacji o sobie; (4) agencje muszą corocznie składać OMB sprawozdania dotyczące liczby, charakteru i rozpatrywania skarg. Akronim(y): DQA Powiązane terminy: Information Quality

Skrót:

 

Data Quality Act Of 2000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *