Deceptive Trade Practices

Tłumaczenie Deceptive Trade Practices to Oszukańcze Praktyki Handlowe

Co to jest Deceptive Trade Practices?

W kontekście prawa federalnego USA termin związany z podmiotami korporacyjnymi, które wprowadzają w błąd lub błędnie przedstawiają produkty lub usługi konsumentom i klientom. Praktyki te są regulowane w USA przez Federalną Komisję Handlu na poziomie federalnym i zazwyczaj przez prokuratora generalnego lub urząd ochrony konsumentów na poziomie stanowym. Prawo zazwyczaj przewiduje zarówno egzekwowanie przez rząd w celu zaprzestania praktyki, jak i indywidualne powództwa o odszkodowanie wniesione przez konsumentów poszkodowanych przez praktyki. Powiązane terminy: Unfair Trade Practices

Skrót:

 

Deceptive Trade Practices

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *