Tłumaczenie Derogation to Derogacja

Co to jest Derogation?

W kontekście ustawodawstwa Unii Europejskiej wchodzącego w interakcję z prawem państw członkowskich, derogacja to miejsce w regulacji ogólno unijnej, w której poszczególnym państwom członkowskim pozostawia się możliwość tworzenia własnego prawa lub możliwość odstąpienia od niego. Odstępstwo może również po prostu odnosić się do wyjątku od pewnej podstawowej reguły lub zasady.

Skrót:

 

Derogation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *