Economic Value Add

Tłumaczenie Economic Value Add to Dodana Wartość Ekonomiczna

Co to jest Economic Value Add?

Technika opracowana przez G. Bennetta Stewarta III i zarejestrowana przez firmę konsultingową Stern, Stewart, w której wydajność korporacyjnej bazy kapitałowej (w tym zamortyzowane inwestycje, takie jak szkolenia, badania i rozwój) oraz bardziej tradycyjne inwestycje kapitałowe, takie jak fizyczne nieruchomości i wyposażenie są mierzone w stosunku do tego, co akcjonariusze mogliby zarobić gdzie indziej.

Skrót: EVA

 

Economic Value Add

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *