Employee Personal Data

Tłumaczenie Employee Personal Data to Osobiste Dane Pracownika

Co to jest Employee Personal Data?

Artykuł 88 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych uznaje, że państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników. Zasady te muszą obejmować odpowiednie i szczególne środki ochrony godności osobistej, uzasadnionych interesów i praw podstawowych osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystości przetwarzania, przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw zaangażowanych w wspólne prowadzenie działalności gospodarczej i systemy monitoringu w miejscu pracy. Ze względu na brak równowagi sił między pracodawcą a pracownikiem, zgoda nie jest zasadniczo uważana za podstawę prawną przetwarzania danych pracowników.

Skrót:

 

Employee Personal Data

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *