Tłumaczenie Governance to Zarządzanie

Co to jest Governance?

Opisuje ocenę potrzeb, warunków i opcji interesariuszy w celu określenia zrównoważonych, uzgodnionych celów przedsiębiorstwa do osiągnięcia; wyznaczanie kierunku poprzez ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji; oraz monitorowanie wydajności i zgodności z uzgodnionym kierunkiem i celami. Uwagi: Warunki mogą obejmować koszt kapitału, kursy walut itp. Opcje mogą obejmować przeniesienie produkcji do inne lokalizacje, podzlecanie części przedsiębiorstwa stronom trzecim, wybór asortymentu produktów z wielu dostępnych opcji itp.

Skrót:

 

Governance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *