Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act

Tłumaczenie Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act to Ustawa O Technologii Informacji Zdrowotnej Dla Ekonomicznego I Klinicznego Zdrowia

Co to jest Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act?

Uchwalona jako część amerykańskiej ustawy o odzyskiwaniu i reinwestycji z 2009 r., ustawa HITECH, oprócz innych celów, dalej rozwiązuje kwestie prywatności i bezpieczeństwa związane z PHI zgodnie z definicją HIPAA. Przepisy dotyczące prywatności HITECH obejmują wprowadzenie kategorii naruszeń opartych na winy, które z kolei są powiązane z wielopoziomowymi karami pieniężnymi cywilnymi. Jego najbardziej godne uwagi elementy dotyczą powiadomień o naruszeniach wynikających z wykorzystania lub ujawnienia informacji zagrażających ich bezpieczeństwu lub prywatności. Powiązane terminy: EHR Powiązane prawa: HIPAA

Skrót:

 

Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *