Hybrid Governance

Tłumaczenie Hybrid Governance to Hybrydowe Zarządzanie

Co to jest Hybrid Governance?

Ten model zarządzania prywatnością pozwala na połączenie zarządzania scentralizowanego i lokalnego. Zwykle obserwuje się to, gdy duża organizacja przypisuje główną indywidualną odpowiedzialność za sprawy związane z prywatnością, a następnie jednostki lokalne wypełniają i wspierają plany i dyrektywy centralnego organu zarządzającego.

Skrót:

 

Hybrid Governance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *