Information Systems Security Program

Tłumaczenie Information Systems Security Program to Program Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych

Co to jest Information SystSystems Security Program?

Standardową praktyką usługi jest ochrona zasobów informacyjnych i zezwalanie na używanie, dostęp i ujawnianie informacji wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami federalnymi i dyrektywami skarbowymi. W tym celu serwis stara się utrzymywać funkcjonalny program kontroli administracyjnych i technicznych, który zapewnia, że systemy informatyczne, dane, informacje i obiekty systemów informatycznych są chronione przez system kontroli w stopniu współmiernym do ryzyka związanego z niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnienie lub utrata tych zasobów.

Skrót:

 

Information Systems Security Program

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *