Investigative Consumer Report

Tłumaczenie Investigative Consumer Report to Dochodzeniowy Raport Konsumencki

Co to jest Investigative Consumer Report?

Zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej: raport konsumencki lub jego część, w którym informacje o charakterze konsumenta, jego ogólnej reputacji, cechach osobistych lub sposobie życia są uzyskiwane poprzez osobiste rozmowy z sąsiadami, przyjaciółmi lub współpracownikami potencjalnego użytkownika lub z innymi osobami, z którymi jest zaznajomiony lub które mogą mieć wiedzę na temat takich informacji. Informacje takie nie mogą jednak obejmować konkretnych wiadomości faktycznych dotyczących historii kredytowej konsumenta, uzyskanych bezpośrednio od kredytodawcy konsumenta lub od agencji sporządzającej sprawozdania dla konsumentów, jeżeli takie informacje zostały uzyskane bezpośrednio od kredytodawcy konsumenta lub od konsumenta. Powiązane terminy: Credit Reporting Agency Associated law(s):Fair Credit Reporting Act

Skrót:

 

Investigative Consumer Report

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *