Legal Advice And Advocacy

Tłumaczenie Legal Advice And Advocacy to Prawne Doradztwo I Wsparcie

Co to jest Legal Advice And Advocacy?

W ramach NICE, cyber bezpieczeństwo działa, gdy osoba: Zapewnia prawnie uzasadnione porady i zalecenia kierownictwu i personelowi na różne istotne tematy w odpowiedniej dziedzinie tematycznej; opowiada się za zmianami prawnymi i politycznymi oraz prowadzi sprawy w imieniu klienta za pośrednictwem szerokiej gamy produktów pracy pisemnej i ustnej, w tym informacji i postępowań prawnych.

Skrót:

 

Legal Advice And Advocacy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *