Material Weakness

Tłumaczenie Material Weakness to Istotna Słabość

Co to jest Material Weakness?

Wada lub połączenie wady kontroli wewnętrznej w taki sposób, że istnieje uzasadniona możliwość, że istotnemu zniekształceniu nie zapobiegnie się lub nie zostanie ono wykryte w odpowiednim czasie. Wadę kontroli uważa się za „istotną”, jeżeli brak kontroli skutkuje brakiem wystarczającej pewności, że cel kontroli zostanie osiągnięty. Wada sklasyfikowana jako istotna oznacza, że: – Kontrole nie są wdrożone i/lub kontrole nie są stosowane i/lub kontrole są nieodpowiednie – Eskalacja jest uzasadniona. Istnieje odwrotna zależność między istotnością a poziomem ryzyka audytowego akceptowalnym przez audyt SI lub specjalista ds. zapewnienia, tj. im wyższy poziom istotności, tym niższa akceptowalność ryzyka badania i vice versa.

Skrót:

 

Material Weakness

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *