Model Code For The Protection Of Personal Information

Tłumaczenie Model Code For The Protection Of Personal Information to Modelowy Kod Ochrony Informacji Osobistych

Co to jest Model Code For The Protection Of Personal Information?

Zbiór zasad prywatności opracowany przez Canadian Standards Association, który jest równoległy do Wytycznych OECD dotyczących ochrony prywatności i transgranicznych przepływów danych osobowych i zawiera 10 zasad: Odpowiedzialność, Identyfikowanie Celu, Zgoda, Ograniczanie Gromadzenia, Ograniczanie Wykorzystania, Ujawnianie i Przechowywanie, dokładność, zabezpieczenia, otwartość, indywidualny dostęp i kwestionowanie zgodności.

Skrót:

 

Model Code For The Protection Of Personal Information

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *