Moderate Impact

Tłumaczenie Moderate Impact to Umiarkowany Wpływ

Co to jest Moderate Impact?

Utrata poufności, integralności lub dostępności, która może mieć poważny negatywny wpływ na działalność organizacyjną, aktywa organizacyjne, osoby fizyczne, inne organizacje lub interesy bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych; (tj. 1) powoduje znaczną degradację zdolności misji w takim zakresie i czasie, w jakim organizacja jest w stanie wypełniać swoje podstawowe funkcje, ale skuteczność tych funkcji jest znacznie zmniejszona; 2) powoduje znaczne szkody w majątku organizacyjnym; 3) powoduje znaczne straty finansowe; lub 4) powoduje znaczną szkodę dla osób, która nie wiąże się z utratą życia lub poważnymi obrażeniami zagrażającymi życiu).

Skrót:

 

Moderate Impact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *