Modification Of Information

Tłumaczenie Modification Of Information to Modyfikacja Informacji.

Co to jest Modification Of Information?

Występują w dowolnym aspekcie wiadomości, np. jej etykietowaniu, treści, atrybutach, odbiorcy lub nadawcy, gdy informacje dla zamierzonego odbiorcy, informacje o routingu i inne dane zarządzania zostaną utracone lub zmodyfikowane bez wykrycia. Uszkodzenie routingu lub innych informacji zarządzania, przechowywanych w usługach MTA lub używanych przez nie, może spowodować utratę wiadomości lub inne nieprawidłowe działanie usługi MTS. Modyfikacja wiadomości, niszczenie wiadomości, Uszkodzenie routingu i innych informacji zarządczych.

Skrót:

 

Modification Of Information

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *