Multilateral Security

Tłumaczenie Multilateral Security to Zabezpieczenia Wielostronne.

Co to jest Multilateral Security?

W przeciwieństwie do zwykłego wielopoziomowego modelu bezpieczeństwa (informacji na różnych poziomach bezpieczeństwa, takich jak ściśle tajne, tajne, poufne i publiczne), bezpieczeństwo wielostronne zwraca uwagę na różne potrzeby dostępu w zależności od przedmiotu lub treści informacji. Na przykład w sytuacjach wojskowych osoba zajmująca stanowisko logistyczne i wspierające musiałaby znać ogólne ruchy wojsk, ale nie musiałaby znać strategii lub taktyki, którą należy zastosować.

Skrót:

 

Multilateral Security

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *