Multilevel Mode

Tłumaczenie Multilevel Mode to Tryb Wielopoziomowy

Co to jest Multilevel Mode?

Tryb działania, w którym spełnione są wszystkie następujące stwierdzenia dotyczące użytkowników, którzy mają bezpośredni lub pośredni dostęp do systemu, jego urządzeń peryferyjnych, zdalnych terminali lub zdalnych hostów: 1) niektórzy użytkownicy nie posiadają ważnego zaświadczenia bezpieczeństwa dla wszystkich informacji przetwarzanych w system informacyjny; 2) wszyscy użytkownicy posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa i odpowiednie formalne zezwolenie na dostęp do tych informacji, do których mają dostęp; oraz 3) wszyscy użytkownicy mają ważną potrzebę wiedzy tylko w odniesieniu do informacji, do których mają dostęp.

Skrót:

 

Multilevel Mode

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *