Network Provider Risks (Internal),

Tłumaczenie Network Provider Risks (Internal), to Ryzyko Dostawcy Sieci (Wewnętrzne),.

Co to jest Network Provider Risks (Internal),?

Zagrożenia związane z awariami sieci, przeciążeniem sieci oraz niewystarczającą przepustowością sieci lub jej zaopatrzeniem. Ryzyka tego rodzaju mogą być oceniane w celu określenia ich potencjalnego wpływu, np. spowodowanie zaniechania transakcji, zmniejszenie satysfakcji klienta, partnera i klienta.

Skrót:

 

Network Provider Risks (Internal),

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *