Non-Repudiation Of IP-Notification

Tłumaczenie Non-Repudiation Of IP-Notification to Niezaprzeczalność Powiadomienia IP.

Co to jest Non-Repudiation Of IP-Notification?

Ten element usługi zapewnia odbiorcy powiadomienia IP nieodwołalny dowód tożsamości autora powiadomienia IP oraz dowód, że odbiorca otrzymał odpowiednią wiadomość IP. Chroni to przed jakąkolwiek próbą zaprzeczenia przez odbiorcę, że wiadomość IP została odebrana lub że powiadomienie IP zostało zwrócone do nadawcy wiadomości IP. Ten element usługi spełnia tę samą usługę, co Proof of IP-notification, ale w sposób niepodważalny. Ten element usługi jest używany tylko w połączeniu z elementem usługi niezaprzeczalności pochodzenia zastosowanym do zgłoszenia IP. Odpowiedni nieodwołalny dowód można dostarczyć na różne sposoby, w zależności od obowiązującej polityki bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów dostarczenia nieodwołalnego dowodu jest skorzystanie z usług bezpieczeństwa uwierzytelniania pochodzenia danych (zdefiniowanego w X.402), zastosowanych do zgłoszenia IP. Odbiorca jest zobowiązany do realizacji żądania tego elementu usługi tylko wtedy, gdy UA podlega polityce bezpieczeństwa, która nakazuje obsługę tego elementu usługi.

Skrót:

 

Non-Repudiation Of IP-Notification

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *