Non-Repudiation Of Voice Notification Request

Tłumaczenie Non-Repudiation Of Voice Notification Request to Niezaprzeczalność Żądania Powiadomienia Głosowego.

Co to jest Non-Repudiation Of Voice Notification Request?

Ten element usługi, używany w połączeniu ze wskazaniem żądania powiadomienia o nieotrzymaniu lub wskazaniem żądania powiadomienia o odbiorze lub powiadomieniem o stanie usługi wiadomości głosowych, umożliwia inicjującej stronie zażądanie od odpowiadającej stronie odbiorcy dostarczenia jej nieodwołalnego dowodu pochodzenia powiadomienia głosowego Uwaga — ten element usługi zastępuje dowód żądania powiadomienia głosowego i zakłada, że żądanie co najmniej jednego z trzech powiadomień głosowych jest zawsze obecne.

Skrót:

 

Non-Repudiation Of Voice Notification Request

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *