Non-Repudiation Security Dimension

Tłumaczenie Non-Repudiation Security Dimension to Wymiar Bezpieczeństwa Niezaprzeczalności.

Co to jest Non-Repudiation Security Dimension?

Zapewnia środki uniemożliwiające osobie lub podmiotowi zaprzeczenie wykonania określonego działania związanego z danymi poprzez udostępnienie dowodu różnych działań związanych z siecią (takich jak dowód obowiązku, zamiaru lub zobowiązania, dowód pochodzenia danych, dowód własności, dowód wykorzystania zasobów) oraz zapewnia dostępność dowodów, które można przedstawić stronie trzeciej i wykorzystać do udowodnienia, że miało miejsce jakieś zdarzenie lub działanie.

Skrót:

 

Non-Repudiation Security Dimension

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *