Non-Repudiation

Tłumaczenie Non-Repudiation to Niezaprzeczalność.

Co to jest Non-Repudiation?

Wymagania dotyczące niezaprzeczalności stanowią niepodrabialny dowód wysyłki i/lub odbioru danych, aby uniemożliwić nadawcy zrzeczenie się uzasadnionej wiadomości lub odmowę odmowy odbioru przez odbiorcę. Sieć może udostępniać jedną lub obie z następujących dwóch form: a) odbiorca danych otrzymuje dowód pochodzenia danych, który chroni przed próbami fałszywego zaprzeczenia przesłania danych lub ich zawartości przez nadawcę, b) nadawcy zostanie przedstawiony dowód dostarczenia danych, tak aby odbiorca nie mógł później odmówić otrzymania danych lub ich zawartości.

Skrót:

 

Non-Repudiation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *