OTP-Based Non-Repudiation Token

Tłumaczenie OTP-Based Non-Repudiation Token to Token Niezaprzeczalności Oparty Na OTP.

Co to jest OTP-Based Non-Repudiation Token?

Token ten ustala odpowiedzialność podmiotów zaangażowanych w usługę. TTP generuje token niezaprzeczalności oparty na OTP przy użyciu klucza TTP. TTP generuje token niezaprzeczalności przy użyciu zaufanego czasu i bezpiecznych algorytmów MAC. Tekst pola tekstowego w tokenie niezaprzeczalności zawiera dodatkowe informacje dotyczące usługi niezaprzeczalności. Tokeny niezaprzeczalności oparte na OTP to: token niezaprzeczalności oparty na OTP (NROT) generowany przez TTP na żądanie nadawcy oraz token niezaprzeczalności oparty na OTP (NRDT) generowany przez TTP na żądanie odbiorcy.

Skrót:

 

OTP-Based Non-Repudiation Token

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *