PCI Data Security Standard

Tłumaczenie PCI Data Security Standard to Standard Bezpieczeństwa Danych PCI

Co to jest PCI Data Security Standard?

System samoregulacji, który zapewnia egzekwowalny standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych. Zasady zostały opracowane przez Radę Standardów Bezpieczeństwa Branży Kart Płatniczych, która opierała się na wcześniejszych zasadach napisanych przez różne firmy obsługujące karty kredytowe. Z wyjątkiem małych firm, zgodność ze standardem wymaga zatrudnienia strony trzeciej do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa i wykrycia naruszeń. Nieprzestrzeganie może prowadzić do wykluczenia z Visa, MasterCard lub innych głównych systemów kart płatniczych, a także kar. Akronim(y): PCI-DSS

Skrót:

 

PCI Data Security Standard

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *