Tłumaczenie PIA Triggers to Wyzwalacze PIA

Co to jest PIA Triggers?

Zdarzenia te stanowią dla organizacji bodźce do przeprowadzenia oceny wpływu na prywatność: konwersja danych z formy papierowej na elektroniczną; Konwersja informacji z anonimowej do możliwej do zidentyfikowania postaci; Zmiany w zarządzaniu systemem obejmujące znaczące nowe zastosowania i/lub zastosowanie nowych technologii; Znaczące łączenie, dopasowywanie lub inna manipulacja wielu baz danych zawierających dane osobowe; Zastosowanie technologii uwierzytelniania użytkowników w systemie, do którego mają dostęp członkowie społeczeństwa; Włączenie do istniejących baz danych osobowych uzyskanych ze źródeł komercyjnych lub publicznych; Znaczące nowe wymiany między agencyjne lub zastosowania PII; Zmiana procesu biznesowego skutkująca znaczącym nowym gromadzeniem, wykorzystaniem i/lub ujawnieniem PII; Zmiana charakteru PII w związku z dodaniem jakościowo nowych rodzajów PII. Powiązane prawa: FISMA

Skrót:

 

PIA Triggers

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *