Protected Health Information

Tłumaczenie Protected Health Information to Chronione Informacje Zdrowotne

Co to jest Protected Health Information?

Wszelkie indywidualnie identyfikowalne informacje zdrowotne przekazywane lub utrzymywane w jakiejkolwiek formie lub nośniku, które są w posiadaniu podmiotu objętego ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych lub jego partnera biznesowego; identyfikuje osobę lub oferuje rozsądną podstawę do identyfikacji; została utworzona lub otrzymana przez podmiot objęty ubezpieczeniem lub pracodawcę; i dotyczy przeszłego, obecnego lub przyszłego stanu fizycznego lub psychicznego, świadczenia opieki zdrowotnej lub płatności za opiekę zdrowotną na rzecz tej osoby. Akronim(y): PHI

Skrót:

 

Protected Health Information

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *