Public Key Cryptography

Tłumaczenie Public Key Cryptography to Kryptografia Klucza Publicznego.

Co to jest Public Key Cryptography?

Procedura wykorzystująca parę kluczy, klucz publiczny i klucz prywatny do szyfrowania i deszyfrowania, znana również jako algorytm asymetryczny. Klucz publiczny użytkownika jest publicznie dostępny, aby inni mogli użyć go do wysłania wiadomości do właściciela klucza. Klucz prywatny użytkownika jest utrzymywany w tajemnicy i jest jedynym kluczem, który może odszyfrować wiadomości wysyłane zaszyfrowane kluczem publicznym użytkownika

Skrót:

 

Public Key Cryptography

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *