Public-Key Infrastructure

Tłumaczenie Public-Key Infrastructure to Infrastruktura Klucza Publicznego.

Co to jest Public-Key Infrastructure?

1. System urzędów certyfikacji (i opcjonalnie, RA i innych wspierających serwerów i agentów), które wykonują pewien zestaw funkcji zarządzania certyfikatami, zarządzania archiwami, zarządzania kluczami i zarządzania tokenami dla społeczności użytkowników w zastosowaniu kryptografii asymetrycznej. (Patrz: Hierarchical PKI, Mesh PKI, Security Management Infrastructure, Trust-File PKI). 2. Zestaw sprzętu, oprogramowania, ludzi, zasad i procedur potrzebnych do tworzenia, zarządzania, przechowywania, dystrybucji, i odwoływania certyfikatów cyfrowych opartych na kryptografii asymetrycznej.

Skrót: PKI

 

Public-Key Infrastructure

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *