Tłumaczenie Public Law to Prawo Publiczne.

Co to jest Public Law?

Znana również jako ustawa o bezpieczeństwie komputerowym z 1987 r., ta amerykańska ustawa stworzyła minimalne dopuszczalne praktyki bezpieczeństwa w celu poprawy bezpieczeństwa i prywatności poufnych informacji w federalnych systemach komputerowych. Ustawa ta przypisała Narodowemu Instytutowi Standardów i Technologii (NIST) odpowiedzialność za opracowywanie standardów i wytycznych dla federalnych systemów komputerowych przetwarzających niesklasyfikowane dane. Prawo wymagało również ustanowienia planów bezpieczeństwa przez wszystkich operatorów federalnych systemów komputerowych, które zawierały poufne informacje.

Skrót:

 

Public Law

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *