Tłumaczenie Random to Losowy.

Co to jest Random?

W istocie „losowy” oznacza „nieprzewidywalny”. (Patrz: Cryptographic Key, Pseudorandom). -„Sekwencja losowa”: Sekwencja, w której każda kolejna wartość jest uzyskiwana jedynie przez przypadek i nie zależy od poprzednich wartości ciągu. W losowej sekwencji bitów każdy bit jest nieprzewidywalny, tj. (a) prawdopodobieństwo, że każdy bit będzie wartością „0” lub „1” wynosi 1/2, oraz (b) wartość każdego bitu jest niezależna od jakiegokolwiek innego bitu w sekwencji. – „Wartość losowa”: indywidualna wartość, która jest nieprzewidywalna, tj. każda wartość w całkowitej populacji możliwości ma równe prawdopodobieństwo wybrania.

Skrót:

 

Random

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *