Tłumaczenie REAL ID Act to Ustawa REAL ID

Co to jest REAL ID Act?

Ustawa REAL ID z 2005 r. to ogólnokrajowy wysiłek mający na celu zapobieganie terroryzmowi, ograniczanie oszustw oraz poprawę wiarygodności i dokładności dokumentów identyfikacyjnych wydawanych przez rządy stanowe USA. Ustawa zawiera wiele odmiennych przepisów, ale ten, który budzi największe zainteresowanie i kontrowersje, dotyczy ustanowienia i wdrożenia krajowych standardów dotyczących państwowych praw jazdy i dowodów osobistych. 11 stycznia 2008 r. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych wydał ostateczną zgodę ustanawiającą minimalne standardy bezpieczeństwa dla wydawanych przez nich kart identyfikacyjnych. Nowe standardy rzekomo poprawiają integralność i niezawodność karty, wzmacniają możliwości jej wydawania, zwiększają bezpieczeństwo w zakładach produkujących karty i zmniejszają koszty wdrożenia.

Skrót:

 

REAL ID Act

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *