Right To Object To Automated Decision-Making

Tłumaczenie Right To Object To Automated Decision-Making to Prawo Do Sprzeciwu Wobec Zautomatyzowanego Podejmowania Decyzji

Co to jest Right To Object To Automated Decision-Making?

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ma zastosowanie, jeżeli decyzja taka opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Jeżeli proces decyzyjny mieści się w tych parametrach, podstawowe przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest dozwolone przez prawo, niezbędne do przygotowania i wykonania umowy lub odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że administrator wprowadził wystarczające zabezpieczenia.

Skrót:

 

Right To Object To Automated Decision-Making

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *